Vedlikehold du kan gjøre selv

Før du går til innkjøp av en varmepumpe er det viktig å være klar over at vedlikehold og service bør gjennomføres jevnlig for å få en så lang levetid på varmepumpen som mulig. Mye av vedlikeholdsarbeidet kan du gjøre selv, mens annet bør gjøres av leverandøren som er...