Før du går til innkjøp av en varmepumpe er det viktig å være klar over at vedlikehold og service bør gjennomføres jevnlig for å få en så lang levetid på varmepumpen som mulig. Mye av vedlikeholdsarbeidet kan du gjøre selv, mens annet bør gjøres av leverandøren som er ekspert på området.

Vedlikehold av varmepumpen bør gjøres annenhver måned, mens service bør gjøres en gang i løpet av ett til to år. Hvor ofte varmepumpen din krever vedlikehold vil være avhengig av hvilken varmepumpe du velger og hva slags filter som er i pumpen. Dette er informasjon du finner i brukerveiledningen eller ved å forhøre deg med leverandøren av varmepumpen. Når leverandøren kommer for å installere varmepumpen bør du altså sørge for å spørre om hvordan vedlikeholdsarbeidet bør utføres. For med en praktisk gjennomgang er det også lettere å huske.

Dette kan du gjøre selv

Ikke all vedlikeholdsarbeid kan du gjennomføre selv da det krever en ekspert på området. Dette innebærer måling av temperaturdifferanse, kontrollmålinger av spenning, strøm og jord, samt å sjekke for eventuelle lekkasjer. Slikt vedlikeholdsarbeid vil gjøre at varmepumpen holder lenger, gitt at du ufører det en gang i løpet av 1-2 år gjennom hele varmepumpens levetid. Det du derimot kan gjøre selv er å holde varmepumpen ren. Dette gjør du ved å rense innedelen og rense filtrene. Rensing av filtrene er særlig viktig, ettersom disse sørger for frisk, god luft og en varmepumpe som fungerer ordentlig. I filtrene vil det feste seg støvpartikler og andre partikler over tid. Dersom du har ulike filtre bør altså disse renses eller byttes med jevne mellomrom i løpet av året. Videre bør du også rengjøre utdelen og passe på at filtrene der er rene. Ellers er det bare å huske på å bytte batterier i fjernkontrollen om du merker den ikke fungerer som normalt.

Trenger varmepumpen service ofte?

En varmepumpe trenger ikke service ofte, i hvert fall om du er flink til å vedlikeholde varmepumpen din selv. Hvor ofte varmepumpen din trenger service vil også være avhengig av merke, modell og kvalitet, men en gang innenfor hvert andre år holder. For å sikre at du husker service og får en god pris på det bør du ha en serviceavtale med leverandøren av varmepumpen. Ved å benytte samme firma vil du være sikker på at de er kjent med akkurat din type varmepumpe og service som er gjort tidligere.